Wpisy użytkownika mintpanda

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy

Laboratorium przedkłada w Ministerstwie Finansów uwagi do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W swojej opinii Laboratorium wskazuje na szkodliwość planowanych przepisów o tzw. klauzuli unikania opodatkowania dla polskiej gospodarki. Zdaniem Laboratorium wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania znacząco podniesie ryzyko prawne prowadzonych w Polsce działań gospodarczych, co przy już i tak nieprzejrzystym […]

Eksperci LPiG

Laboratorium powołało zespół ekspertów do spraw analizy projektowanej “klauzuli unikania opodatkowania”. W skład zespołu weszli eksperci stale współpracujący z Laboratorium, m.in. wykładowcy akademiccy, adwokaci i radcowie prawni: Paweł Gutowski, Michał Jabłoński, Bartłomiej Kaja, Krzysztof Koźmiński, Andrzej Kraczkowski, Krzysztof Koźmiński i Magdalena Tyka. Celem zespołu jest w pierwszej kolejności opracowanie uwag do projektu nowelizacji ustawy – […]

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Głównym elementem projektu są przepisy wprowadzające tzw. klauzulę unikania opodatkowania. Według uzasadnienia nowelizacji, przepisy te mają na celu walkę z “agresywnym unikaniem opodatkowania”, którego źródłem są tzw. “sztuczne konstrukcje prawne”. Zdaniem projektodawców podobne przepisy […]