Eksperci LPiG

Laboratorium powołało zespół ekspertów do spraw analizy projektowanej “klauzuli unikania opodatkowania”. W skład zespołu weszli eksperci stale współpracujący z Laboratorium, m.in. wykładowcy akademiccy, adwokaci i radcowie prawni: Paweł Gutowski, Michał Jabłoński, Bartłomiej Kaja, Krzysztof Koźmiński, Andrzej Kraczkowski, Krzysztof Koźmiński i Magdalena Tyka. Celem zespołu jest w pierwszej kolejności opracowanie uwag do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z biogramami członków zespołu można zapoznać się na stronie www.lpig.pl w zakładce „Ludzie”.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Głównym elementem projektu są przepisy wprowadzające tzw. klauzulę unikania opodatkowania. Według uzasadnienia nowelizacji, przepisy te mają na celu walkę z “agresywnym unikaniem opodatkowania”, którego źródłem są tzw. “sztuczne konstrukcje prawne”. Zdaniem projektodawców podobne przepisy są powszechne w innych krajach UE, mają one także być zalecane przez Komisję Europejską. Wraz z opublikowaniem tego projektu faktem stała się intencja rządzących: karanie przedsiębiorców za legalne działania.

Z projektem oraz innymi dokumentami z nim związanymi można zapoznać się tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/230100/katalog/230104