Sukces Laboratorium – zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej dotyczące klauzuli unikania opodatkowania

M.in. w związku z uwagami przedstawionymi w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych Ministerstwo Finansów wprowadziło kilka zmian do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, w tym w zakresie przepisów o klauzuli unikania opodatkowania.

Zmiany wciąż są niesatysfakcjonujące, przede wszystkim Ministerstwo wciąż popiera wprowadzenie niebezpiecznej dla przedsiębiorców klauzuli unikania opodatkowania.

Główne wprowadzone zmiany to:

a) zdefiniowanie pojęcia znacznej korzyści podatkowej poprzez wskazanie kwoty 50.000 zł;

b) wprowadzenie wyraźnego przepisu intertemporalnego (międzyczasowego) wskazującego, że nowe regulacje znajdą zastosowanie do zobowiązań podatkowych powstałych po dniu 1 stycznia 2016 roku. Dotychczasowy kształt projektu nie był w tym zakresie jasny, co rodziło ryzyko, że fiskus będzie stosował klauzulę unikania opodatkowania również do zobowiązań podatkowych powstałych przed wejściem w życie ustawy, na co wskazywało Laboratorium w naszych uwagach do projektu.

Miło nam poinformować, że ta ostatnia zmiana jest właśnie efektem zastrzeżeń przedstawionych przez Laboratorium!

W najbliższych dniach szczegółowo odniesiemy się do wprowadzonych zmian w formie dodatkowej analizy.

Listę wprowadzonych zmian można zobaczyć tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230103/230104/dokument126520.pdf

Rusza Inicjatywa STOP KLAUZULI!

Miło nam poinformować, że Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki” podjęła inicjatywę sprzeciwu wobec planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie ponownego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. klauzuli unikania opodatkowania. Więcej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy

Laboratorium przedkłada w Ministerstwie Finansów uwagi do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W swojej opinii Laboratorium wskazuje na szkodliwość planowanych przepisów o tzw. klauzuli unikania opodatkowania dla polskiej gospodarki. Zdaniem Laboratorium wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania znacząco podniesie ryzyko prawne prowadzonych w Polsce działań gospodarczych, co przy już i tak nieprzejrzystym prawie podatkowym będzie skutkowało jedynie odpływem kapitału inwestycyjnego z naszego kraju. Projektodawcy biorą pod uwagę jedynie doraźne, rzekome korzyści finansowe fiskusa z podważenia tzw. sztucznych konstrukcji prawnych; pomija się natomiast jakąkolwiek analizę skutków wzrostu ryzyka podatkowego dla biznesu.

Laboratorium wskazuje także, że projektowana regulacja jest wadliwa legislacyjnie i obfituje w zwroty niedookreślone, dzięki którym administracja skarbowa zyska ogromną swobodę interpretacyjną. Dodatkowo procedury związane klauzulą unikania opodatkowania są nieprzejrzyste, nie odpowiadają realiom biznesu i, wbrew deklaracjom projektodawców, nie zabezpieczają przedsiębiorców w wystarczający sposób. Wszystko wskazuje na to, że projektowana regulacja będzie także niezgodna z Konstytucją.

Pełną treść uwag Laboratorium zobaczysz tu [link do opinii LPiG].

Eksperci LPiG

Laboratorium powołało zespół ekspertów do spraw analizy projektowanej “klauzuli unikania opodatkowania”. W skład zespołu weszli eksperci stale współpracujący z Laboratorium, m.in. wykładowcy akademiccy, adwokaci i radcowie prawni: Paweł Gutowski, Michał Jabłoński, Bartłomiej Kaja, Krzysztof Koźmiński, Andrzej Kraczkowski, Krzysztof Koźmiński i Magdalena Tyka. Celem zespołu jest w pierwszej kolejności opracowanie uwag do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z biogramami członków zespołu można zapoznać się na stronie www.lpig.pl w zakładce „Ludzie”.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Głównym elementem projektu są przepisy wprowadzające tzw. klauzulę unikania opodatkowania. Według uzasadnienia nowelizacji, przepisy te mają na celu walkę z “agresywnym unikaniem opodatkowania”, którego źródłem są tzw. “sztuczne konstrukcje prawne”. Zdaniem projektodawców podobne przepisy są powszechne w innych krajach UE, mają one także być zalecane przez Komisję Europejską. Wraz z opublikowaniem tego projektu faktem stała się intencja rządzących: karanie przedsiębiorców za legalne działania.

Z projektem oraz innymi dokumentami z nim związanymi można zapoznać się tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/230100/katalog/230104