Eksperci LPiG

Laboratorium powołało zespół ekspertów do spraw analizy projektowanej “klauzuli unikania opodatkowania”. W skład zespołu weszli eksperci stale współpracujący z Laboratorium, m.in. wykładowcy akademiccy, adwokaci i radcowie prawni: Paweł Gutowski, Michał Jabłoński, Bartłomiej Kaja, Krzysztof Koźmiński, Andrzej Kraczkowski, Krzysztof Koźmiński i Magdalena Tyka. Celem zespołu jest w pierwszej kolejności opracowanie uwag do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.

Z biogramami członków zespołu można zapoznać się na stronie www.lpig.pl w zakładce „Ludzie”.