Sukces Laboratorium – zmiany w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej dotyczące klauzuli unikania opodatkowania

M.in. w związku z uwagami przedstawionymi w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych Ministerstwo Finansów wprowadziło kilka zmian do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, w tym w zakresie przepisów o klauzuli unikania opodatkowania.

Zmiany wciąż są niesatysfakcjonujące, przede wszystkim Ministerstwo wciąż popiera wprowadzenie niebezpiecznej dla przedsiębiorców klauzuli unikania opodatkowania.

Główne wprowadzone zmiany to:

a) zdefiniowanie pojęcia znacznej korzyści podatkowej poprzez wskazanie kwoty 50.000 zł;

b) wprowadzenie wyraźnego przepisu intertemporalnego (międzyczasowego) wskazującego, że nowe regulacje znajdą zastosowanie do zobowiązań podatkowych powstałych po dniu 1 stycznia 2016 roku. Dotychczasowy kształt projektu nie był w tym zakresie jasny, co rodziło ryzyko, że fiskus będzie stosował klauzulę unikania opodatkowania również do zobowiązań podatkowych powstałych przed wejściem w życie ustawy, na co wskazywało Laboratorium w naszych uwagach do projektu.

Miło nam poinformować, że ta ostatnia zmiana jest właśnie efektem zastrzeżeń przedstawionych przez Laboratorium!

W najbliższych dniach szczegółowo odniesiemy się do wprowadzonych zmian w formie dodatkowej analizy.

Listę wprowadzonych zmian można zobaczyć tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230103/230104/dokument126520.pdf

Rusza Inicjatywa STOP KLAUZULI!

Miło nam poinformować, że Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki” podjęła inicjatywę sprzeciwu wobec planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie ponownego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. klauzuli unikania opodatkowania. Więcej