Rusza Inicjatywa STOP KLAUZULI!

Miło nam poinformować, że Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki” podjęła inicjatywę sprzeciwu wobec planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie ponownego wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. klauzuli unikania opodatkowania.

Przypominamy, że w przypadku wejścia w życie tej regulacji, przedsiębiorcy będą narażeni na wzrost (już i tak wysokiego) ryzyka podatkowego prowadzonej działalności gospodarczej. Fiskus zyska bowiem narzędzie do podważania legalnych konstrukcji prawnych (struktur prawnopodatkowych, korporacyjnych, transakcyjnych) i określania zobowiązań podatkowych na znacznie wyższym poziomie niż przewidziane dla stosowanych przez przedsiębiorcę konstrukcji prawnych. Organy skarbowe będą przy tym wykorzystywały instytucję tzw. „sztucznej konstrukcji prawnej”, pojęcie niejasne i niedookreślone, dające ogromną swobodę interpretacyjną fiskusowi.

Innymi słowy, wejście w życie klauzuli unikania opodatkowania spowoduje, że fiskus będzie mógł karać przedsiębiorców za legalne działania i to 5 lat wstecz!

Mamy jednak szansę powstrzymać tę szkodliwą dla przedsiębiorców i gospodarki inicjatywę Ministerstwa Finansów. Projekt jeszcze nie został zatwierdzony przez Radę Ministrów, a jeśli się tak stanie – w trakcie prac w parlamencie będzie istniała możliwość walki z jego najbardziej szkodliwymi elementami.

Kluczowe jest jednak podjęcie działania – taką inicjatywę oferuje Laboratorium Prawa i Gospodarki. Powołaliśmy sztab ekspertów, który poprzez publikowanie krytycznych analiz oraz udział w pracach parlamentarnych komisji będzie przeciwdziałał tzw. klauzuli unikania opodatkowania. Do tej pory Laboratorium przedstawiło krytyczne dla klauzuli unikania opodatkowania uwagi do projektu nowelizacji w ramach konsultacji społecznych, z którymi można zapoznać się na stronie http://stopklauzuli.lpig.pl/.

Sukces inicjatywy jest jednak uzależniony od udziału przedsiębiorców i ich zrzeszeń (izb gospodarczych, stowarzyszeń) w projekcie. Dlatego zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z propozycją współpracy w tym zakresie oraz z prośbą o przekazanie informacji o inicjatywie STOP KLAUZULI! innym podmiotom.