Uwagi do projektu nowelizacji ustawy

Laboratorium przedkłada w Ministerstwie Finansów uwagi do projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W swojej opinii Laboratorium wskazuje na szkodliwość planowanych przepisów o tzw. klauzuli unikania opodatkowania dla polskiej gospodarki. Zdaniem Laboratorium wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania znacząco podniesie ryzyko prawne prowadzonych w Polsce działań gospodarczych, co przy już i tak nieprzejrzystym prawie podatkowym będzie skutkowało jedynie odpływem kapitału inwestycyjnego z naszego kraju. Projektodawcy biorą pod uwagę jedynie doraźne, rzekome korzyści finansowe fiskusa z podważenia tzw. sztucznych konstrukcji prawnych; pomija się natomiast jakąkolwiek analizę skutków wzrostu ryzyka podatkowego dla biznesu.

Laboratorium wskazuje także, że projektowana regulacja jest wadliwa legislacyjnie i obfituje w zwroty niedookreślone, dzięki którym administracja skarbowa zyska ogromną swobodę interpretacyjną. Dodatkowo procedury związane klauzulą unikania opodatkowania są nieprzejrzyste, nie odpowiadają realiom biznesu i, wbrew deklaracjom projektodawców, nie zabezpieczają przedsiębiorców w wystarczający sposób. Wszystko wskazuje na to, że projektowana regulacja będzie także niezgodna z Konstytucją.

Pełną treść uwag Laboratorium zobaczysz tu [link do opinii LPiG].